George Danden – Molier

Svojevremeno sam uradio muziku za legendarnu predstavu koja cepa vrlo kritički i duhovito po skorojevićima i njihovim ispraznim pričama i odnosima.  Na linku  je opširniji info, a ispod muzika. Harmoniku je svirao  genijalni Višeslav Čučuković iz Obrenovca. Ja sam drndao ovu simulaciju  čembala, koju na plejertu treba  smanjiti da ne probija uši. Kasične teme malo abartovane i približene šumadijskom melosu na harmonici, kao i narodni motivi na čembalu bili su osnovna ideja, žao mi je što su  snimci tehnički ipak ispod savremenih kriterijuma, ali šta je tu je.

http://teatar.rs/index.php/repertoar/velika-scena-1/item/21-%C5%BEor%C5%BE-danden

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *