Solar Pilot Schooner Gaff 28

Zapravo, ako se referišemo na trup i snast, ispravo ime za ovaj brod je Solar Pilot  Schooner Gaff 28

SOlar- zbog električnog pogona koji se puni na sunce, Pilot – jer je to manji trup radjen za brzine, za potrebe policije, carine, kapetanjije, da bude brz,  a da ne nosi teret.  Gaff – Jer ima Gaff rigging, kako bi vam reko – oglavna jedra…. a schooner jer ima dva jarbola od koji mu je zadnji jednak ili malo veći prednjem. I dva ili više flokova…. Nećemo vas više gnjaviti dok ne postavimo solarne panele i povežemo svu elekričnu instalaciju.

Okovi

Rosfrajni okovi, “lande” koje drže sajle oba jarbola upravo su postavljene.    Drvena ojačanja  ispod okova koja završavaju polukrugom   smanjuju silu na “smicanje” šarafa i rasterećuju trup od sila čupanja koje nastaju u toku jedrenja, dok jarbol teži da se nagne. Ova drvena ojačanja su na brodovima obično ravna, prate trup , ovako polukružna nisam do sad vidio.    Inžinjeri, ako ste vidjeli slično, javite mi da se ne hvalim bez veze.

        Drvena razma je  zaštićena epoksidnom smolom i lakirana više puta, čini mi se da se to primjećuje.