Jarboli

Danas su na strugu istesani jarboli. Jarboli su došli kao kvadratne grede, od laminiranog ariša- Ariš je drvo najbolje po svojstvima za jarbol.  Evo momenta kada su rodjeni .Deus ex machina.  .